ปลูกถ่าย 3 อวัยวะ สำเร็จครั้งแรกในเอเชีย

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยความสำเร็จปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว ถือเป็นครั้งแรกในเอเชีย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการแถลงข่าว “ศิริราชปลูกถ่าย 3 อวัยวะ หัวใจ-ตับ-ไต สำเร็จในผู้ป่วยรายเดียว… ครั้งแรกในเอเชีย” ว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการปลูกถ่ายอวัยวะตั้งแต่ปี 2516

ปัจจุบันได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไต 1,298 ราย ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ 321 ราย และผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ 67 ราย นับเป็นโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะมากที่สุดในประเทศไทย การปลูกถ่ายอวัยวะถือเป็นการรักษามาตรฐาน สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ส่วนใหญ่การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ มักทำเพียง 1 อวัยวะ แต่ผู้ป่วยบางรายมีจำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 1 อวัยวะ ซึ่งการผ่าตัดลักษณะนี้ทำมานานแล้วในต่างประเทศ แต่ยังมีจำนวนไม่มากและเกือบทั้งหมดเป็นการผ่าตัดปลูกถ่าย 2 อวัยวะเท่านั้น สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเริ่มมีการผ่าตัดปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะให้แก่ผู้ป่วยรายเดียว ครั้งแรกในปี 2548 จนถึงปัจจุบันได้ทำการปลูกถ่ายมากกว่า 1 อวัยวะ รวม 25 ราย และ รพ.ศิริราช ได้ทำการผ่าตัด 3 อวัยวะในผู้ป่วยรายเดียว เป็นผู้ป่วยอายุ 26 ปี ป่วยด้วยโรคไต มาตั้งแต่อายุ 8 ปี ต่อมามีภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง และภาวะตับแข็งจากภาวะหัวใจล้มเหลว จึงได้รับการส่งตัวมารักษาต่อที่ รพ.ศิริราช เมื่อเดือน ส.ค. 2560 ด้าน รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับและหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะ กล่าวว่า ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่าย หัวใจ ตับ และไตจากผู้บริจาครายเดียวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2560 การผ่าตัดใช้เวลานานถึง 12 ชั่วโมง 5 นาที หลังผ่าตัดได้ติดตามผล พบการรักษาเป็นที่น่าพอใจอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายทั้งหมด มีการทำงานเป็นปกติดี ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ รพ.ศิริราช อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดผู้บริจาคอวัยวะที่ร่วมทำบุญช่วยต่อชีวิตของผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะต่าง ๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Recommended Reading