น้ำตกตาดม่าน

ตัวน้ำตกมีต้นกำเนิดมาจากลำน้ำหุย มีทั้งหมด 6 ชั้น ลักษณะเป็นชั้นหิน สลับซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 6 มีชื่อเรียกดังนี้ ตาดม่าน ผาคันไถ ผาหัวช้าง ผาจ้อม ตาดลิง และ ตาดหมอก (ห้วยหก)[2] ตามลำดับ บริเวณชั้นที่ 1 สูงประมาณ 30 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ส่วนชั้นที่ 2 มีความสูงประมาณ 50 เมตร โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของผืนป่าดงดิบแล้ง

ที่มีสภาพป่าไม้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ตัวน้ำตกห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร จากตัวอำเภอเชียงกลางไปตามเส้นทางหมายเลข 1097 ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ถึงป้ายน้ำตกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนทางคอนกรีตไปจนถึงตัวน้ำตก มีที่พัก ห้องน้ำ และร้านค้าไว้บริการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Recommended Reading