ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา เดิมเป็นศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติราชการของข้าราชการในสมัยที่ท่านปรีดี พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้านหน้าอาคารมีรูปปั้นกษัตริย์และวีรกษัตริย์สำคัญสมัยอยุธยา 6 องค์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี

ชั้นล่างของอาคารเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริหารข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริเวณชั้น 2 ด้านปีกซ้าย จัดเป็นห้องนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน มีผลงานศิลปะมาจัดแสดงเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ห้องโถงกลาง เป็นห้องนิทรรศการถาวรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอผ่านเทคโนโลยีทันสมัย เช่น หน้าจอทัชกรีนหรือ Ghost Box โดยแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนอยุธยามรดกโลก เผยให้เห็นภูมิศาสตร์ของจังหวัด แสดงแผนที่ผังเมืองอยุธยาทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในยุคปัจจุบัน โซนท่องเที่ยวเมืองอยุธยาและโซนศิลปกรรมล้ำค่าแห่งกรุงศรีอยุธยา แสดงภาพจำลองของวัดวาอารามและพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาในอดีต ซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ มีภาพกรุเครื่องทองที่พบภายในวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะซึ่งนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา โซนจัดแสดงบรรยากาศตลาดบกและตลาดน้ำ แสดงวิถีชีวิตชาวกรุงเก่าที่ผูกพันกับสายน้ำ มีภาพเรือแบบต่าง ๆ จำลองร้านขายกาแฟและร้านขายของชำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านยุคโบราณ มีวิดีทัศน์แนะนำเส้นทางไหว้พระ 9 วัด อันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาได้ เพราะมีการฉายวีดีทัศน์ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีนและญี่ปุ่น เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. เข้าชมฟรี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Recommended Reading